zamknij Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Regulamin sklepu internetowego ArrasPlus

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Arras Plus mieści się pod adresem www.arrasplus.pl
 2. Sklep prowadzony jest przez firmę

               Arras Plus sc Andrzej Szczepański Grzegorz MIsiąg

               Rynek 32

               37-300 Leżajsk

               NIP 8161694288, REGON 180669692

             Adres do zwrotów

             Arras Plus sc

             37-204 Tryńcza 375B

             Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną dywanów, chodników, karniszy, nakładek na schody za pośrednictwem internetu.

             Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

             Wszystkie ceny podane na stronie są cenami brutto.

§2. Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu zamówienia, sprzedawca potwierdzi telefonicznie lub mailowo przyjęcie zamówienia do realizacji i określi termin wysyłki.
 2. Zamówione towary wysyłane są poprzez firmę kurierską (każda przesyłka jest ubezpieczona)
 3. Przy zakupie kilku produktów koszt wysyłki pozostaje jeden.
 4. Wszystkie dywany, chodniki wysyłamy zwinięte w rulon.
 5. Klient ma prawo bezpłatnie zmienić zamówienie do czasu wysyłki.
 6. Czas realizacji nie jest dłuższy niż 1-2 dni robocze od złożenia zamówienia lub otrzymania przelewu.
 7. Dostępne formy płatności: płatność przy odbiorze lub wpłata na konto.
 8. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub na życzenie faktura VAT.
 9. Podczas odbioru przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie jest naruszone, w przypadku jeśli na opakowaniu lub taśmach widoczne są ślady uszkodzenia należy sporządzić z kurierem protokół uszkodzenia i skontaktować się ze sprzedawcą.

 

 

§3. Forma płatności

Do wyboru mają Państwo formy płatności:

 1. wysyłka płatna przy odbiorze(wysyłka za pobraniem)
 2. przelewem na konto
 3. za pośrednictwem serwisu Paynow.pl
 4. podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.(Visa, Visa Electron,
  Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro)

§4. Zwrot i gwarancja towaru

Arras Plus sc Andrzej Szczepański, Grzegorz Misiąg
1. Organ rejestrujący: Wójt Gminy Leżajsk, Wójt Gminy Przeworsk
2. Adres przedsiębiorstwa: Rynek 32, 37-300 Leżajsk
3. Adres do reklamacji: 37-204 Tryńcza 375B
4.Opis procedury reklamacyjnej:

    Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info@arrasplus.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
        imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
        datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
        przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
        wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
    Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
    Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

5.Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej na sklepie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@arrasplus.pl

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres Arras Plus sc, 37-204 Tryńcza 375B

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
Arras Plus sc
Rynek 32
37-300 Leżajsk

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login Allegro……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

6. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu przy zakupie chodników docinanych na żądaną długość.
8. Firma Arras plus zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
9. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
    Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§5. Polityka prywatności

Sklep internetowy arrasplus.pl respektuje prawo do prywatności, dlatego też nie udostępnia danych o użytkownikach innym firmom czy osobom trzecim. Sklep internetowy arrasplus.pl dokłada wszelkich starań, aby zgromadzone dane osobowe jego użytkowników chronione były w sposób właściwy oraz poprzez restrykcyjną politykę dostępów do nich. Do zgromadzonych danych nie mają dostępu osoby trzecie oraz inne firmy i instytucje. Dostęp do danych ma jedynie upoważniony do dostępu administrator serwisu, który może usunąć je na prośbę osoby zarejestrowanej w systemie, w każdej chwili zarejestrowany użytkownik ma wgląd do swoich danych, może je też edytować.


Polityka Prywatności
1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep zwany dalej Sprzedawcą.

1.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

1.3 Prowadząc Sklep Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Dane osobowe

2.1 Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę:

    podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail)
    przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),
    przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).

2.2 Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych pkt.2.1. jest konieczne w celach określonych w pkt.2.4.

2.3 Użytkownicy mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów lub bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

2.4 Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników dokonujących rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z Allegro lub dokonujących w Sklepie zakupu towarów lub usług z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z PayU, Paynow Sprzedawca otrzymuje te dane – odpowiednio - od Grupy Allegro lub PayU, Paynow za zgodą Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sprzedawcę celów wskazanych powyżej. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2.5 Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

2.6 Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

2.7 W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

2.8 Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

3. Ciasteczka (cookies)

3.1 Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

ArrasPlus